Шевченківський район м. Львова. ДНЗ № 31

 

Методична робота


    Методична робота в педагогічному кабінеті - це комплексний процес, у ході якого здійснюється  практичне навчання педагогічних працівників ефективним формам і методам роботи з дітьми. У методичному кабінеті зібраний довідковий матеріал, методична  і художня література, ілюстрації, різні наочні і дидактичні посібники, іграшки, зразки демонстраційних і роздаткових матеріалів, конспекти занять і розваг, описи дидактичних ігор, діафільми, грамзаписи. Вони систематизуються за основними розділами програми. У кожному розділі матеріали добираються  за віковою групою відповідно до програмних завдань.

   Методична робота з педагогічними кадрами проводиться на високому рівні, використовуються  різноманітні форми роботи з вихователями з метою підвищення їх педагогічної майстерності.

        Належна увага приділяється впровадженню якісно нових і новітніх форм навчання. Чітке місце у змісті методичної роботи дошкільного закладу посідають питання теорії і методики дошкільного виховання. З метою збагачення знань педагогів вихователь - методист Табінська Ольга Петрівна надає методичну допомогу вихователям з усіх питань навчально - виховної роботи з дітьми та батьками.

       Увага до дитини, турбота про її розвиток, здібності, особисті якості, нахили - найважливіше у роботі нашого дошкільного закладу. У дитячому закладі іде пошук психологічних засад інтеграції різних видів діяльності дитини. Розроблені конспекти інтегрованих занять для кожної вікової групи, виготовлені методичні посібники до них.

Вихователь - методист - Табінська Ольга Петрівна
Освіта вища педагогічна.Прикарпатський університет ім.В.Стефаника 2003р.
Стаж роботи - 22 років, на посаді вихователя - методиста - 4 роки

     Функції методичної сдужби ДНЗ

Інформаціна: Вивчення та накопичення інформації про стан та результати професійної діяльності педагогів, підвищення кваліфікації педагогічного персоналу, підвищення якості педагогічного процесу, узагальнення позитивного досвіду педагогів, поповнення банку педагогічної інформації про найбільш актуальні проблеми розвитку дошкільної освіти, про новітні досягнення науки та практики, широке впровадження інформаційних технологій, встановлення контактів зі ЗМІ, різноманітними установами та організаціями для розповсюдження інформації про діяльність ДНЗ.
Навчальна: здійснення ознайомлення педагогічного персоналу з новими освітніми програмами та технологіями, ознайомлення зі стандартами дошкільної освіти України, здійснення ознайомлення педагогічного персоналу з законодавчими, нормативними документами в галузі освіти, організація та проведення семінарів, практичних занять, консультацій, відкритих заходів з використанням активних методів.
Контрольно - діагностична: Моніторинг якості педагогічного процесу, застосування методів психолого - педагогічної діагностики в процесі стану освітньо - виховного процесу, аналіз інноваційного досвіду педагогічного персоналу, узагальнгення отриманих результатів.
Корекційно - прогностична (плануюча): здійснення планування перспективних та поточних заходів (річний, Місячний, календарні плани)
Організаційна: Організація та участь в педагогічних радах, педагогічних годинах, батьківських конференціях тощо, організація методичних об'єднань творчих груп та мініпроектів, організація  самостійної роботи педагогів з підвищення професійного рівня, огранізація роботи з батьками дітей та соціальними партнерами, направлення педагогів на курси підвищення кваліфікації.
Дослідницька: Планування заходів на основі аналізу стану освітнього прцесу та запитів педагогів з урахуванням нових тенденцій в розвитку освітніх технологій, вивчення та розповюдження інноваційного досвіду та авторських технологій.
Комунікативна:  Усвідомлення особистої та соціальної значимості діяльності, реалізація гуманістичної програми в педагогічній діяльності, встановлення ділових контактів з учасниками педагогічного процесу,Є з соціальними партнерами.
Виховна (тиваційно-стимулююча): Стимулювання творчої діяльності педагогів, виявлення потенціалу педагогів, стимулювання підвищення  професійної кваліфікації, мотивування на використання особистісно- орієнтованої моделі виховання, на емпатію з дітьми, прояв любові та розуміння.
Оволодіння методами самоаналізу, здійснення самоосвіти.